Üdvözöljük a Fordítóiroda Székesfehérvár honlapján!

Minőségi fordítás, szakfordítás, lektorálás

A Fordítóiroda Székesfehérvár célkitűzéseként fogalmazta meg, hogy minőségi fordításokat, szakfordításokat készítsen, ill. lektorálási szolgáltatást nyújtson Székesfehérvár, Aba, Sárborgárd, Dunaújváros, Adony, Iváncsa, Martonvásár, Velence, Bicske, Felcsút, Csákvár, Mór, Polgárdi, Enying, Dég környékén, és így segítse a külföldi kapcsolattartást, és a kommunikációt a magánszemélyek és cégek számára, ill. hogy hozzájáruljon a munkavégzéshez, a munkavállaláshoz, és megadja szükséges segítséget a továbbtanuláshoz.

A Fordítóiroda Székesfehérvár magas minőségi irányelveket követ munkája során, amely nem csupán általános szövegek fordítására terjed ki, hanem olyan szakterületeken előforduló szövegekre is, mint a jog, a gazdaság, a pénzügyek. Vállaljuk továbbá más szakmai szövegek, így pl. üzleti, ill. orvosi, gyógyszerészeti, egészségügyi, de akár komplexebb, vagy egyszerűbb műszaki szakszövegek minőségi fordítását is.

Angol és német fordítás kedvezménnyel

A legnagyobb érdeklődésre számot tartó, angol és német nyelvű fordítások esetében a külföldi munkavállaláshoz és tanuláshoz szükséges dokumentumok vonatkozásában kialakítottunk egy kedvezményes kategóriát. Ebbe az alábbi dokumentumok fordításai tartoznak: erkölcsi és egyéb hatósági bizonyítványok, a többségében kétoldalas, kemény borítású bizonyítványok, vagyis a gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi bizonyítvány, szakmunkás bizonyítvány, technikusi bizonyítvány, szakmai oklevél, OKJ-s bizonyítvány, egyetemi diploma, orvosi szakvizsga oklevél, főiskolai oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány. De ide tartoznak még az anyakönyvi kivonatok: születési, házassági anyakönyvi kivonat és az iskolalátogatási igazolás, valamint a kártya alakú igazolványok: a személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány. E dokumentumok fordítását csökkentett áron vállaljuk.

Lektorálás

A Fordítóiroda Székesfehérvár tevékenysége a szakfordítás mellett a lektorálást is magába foglalja. A nyelvi lektorálás azt jelenti, hogy a fordításokat szakmai és nyelvi szempontokat figyelembe véve ellenőrizzük. Így összehasonlításra kerül a lefordított (célnyelvi) szöveg a forrásnyelvi szöveggel, és amennyiben szükséges, elvégezzük a fordítás nyelvhelyességi, stilisztikai korrektúrázását. A nyelvi lektoráláson kívül szakmai lektorálást is biztosítunk megrendelőink igényei szerint. A szakmai lektorálást szakmai tapasztalattal rendelkező kollégáink készítik el, akik – jártasak lévén az adott szakterület terminológiában – megfelelő tartalmi korrektúrát képesek készíteni.

Magas színvonal, magas követelmények

A Fordítóiroda Székesfehérvár csak úgy tud magas színvonalat biztosítani ügyfelei számára, hogy ugyanilyen magas követelményeket támaszt a szakfordítókkal szemben. Munkatársaink szakirányú végzettséggel rendelkeznek, és nagy teherbírást, a rugalmasságot, és titoktartást várunk el tőlük.

A Fordítóiroda Székesfehérvár a következő nyelveken készít fordításokat: angol, német, francia, olasz, horvát, szerb, szlovén, szlovák, cseh, lengyel, orosz, ukrán, spanyol, portugál, bolgár, román, dán, holland, finn, norvég, svéd, török, görög.

További információkért és egyedi, személyre szabott ajánlatunk megkéréséhez kérjük, látogasson el a www.forditoirodaonline.hu címen található honlapunkra.

Gyakran ismételt kérdések

Gyakori
kérdések

Mi a forrásnyelv?

A fordítandó szöveg nyelve.

Kik készítik a fordítást?

A fordításokat minden esetben az adott területet – és természetesen a nyelvet és a kultúrát – kiválóan ismerő szakfordítói vizsgával rendelkező szakfordítók készítik, akik nem csak „lefordítják” a szöveget, hanem az adott nyelv és kultúra sajátosságainak megfelelően adják vissza.

Mi a célnyelv?

Amelyik nyelvre a fordítást kéri.

Hogyan juttathatom el önöknek a fordítandó dokumentumot?

Elektronikus formában - A leggyorsabban akkor kapjuk meg a fordítandó dokumentumot, ha e-mailben vagy e-mail mellékleteként küldi el nekünk. A melléklet lehet Word, PDF, JPEG vagy Excel file, vagy más támogatott formátum.

Postai úton - Hagyományos postai feladással küldhetők el olyan dokumentumok, melyek megkövetelik, hogy a fordítás az eredeti dokumentumhoz legyen csatolva (pl. erkölcsi bizonyítvány), vagy nagyobb volumenű dokumentációk, pl. gépkönyvek.

Milyen felárak vannak?

Az Online Fordítóiroda csak sürgősségi felárat alkalmaz, ami függ a fordítás mennyiségétől. Normál áron 10.000 karakter/munkanap fordítást vállalunk. A fordítás megrendelésének napja és átvételének napja nem számít bele a határidőbe.

Utalhatok-e Euróban?

Amennyiben a fordítás díját Euróban szeretné utalni, a számlán szereplő összegen felül +2.000.- Ft-ot kell utalnia, mert a bank ennyit von le átváltási költségként.

Jogosultak Önök hiteles fordítást kiadni?

Magyar nyelvű dokumentumok fordítása idegen nyelvre

A külföldi munkahelyek, iskolák, hatóságok általában elfogadják hitelesként a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező személy vagy cég (például a Caliban Fordítóiroda) által kiállított záradékkal, aláírással és pecséttel ellátott fordítást is (hivatalos fordítás).
Ilyenkor az idegen nyelvű fordítást, melyen az adott nyelven szerepel a hivatalos záradék szövege, a magyar másolat elé helyezzük és a két dokumentumot nemzeti színű szalaggal összefűzzük, és ismét lepecsételjük. Ezért külön költséget nem számolunk fel. Záradékolást azonban kizárólag a saját irodánk fordítói által készített fordításokra vállalunk. Magyarországon azonban vannak egyes állami hivatalok, ahol ragaszkodnak az OFFI (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda) által készített és hitelesített fordításokhoz, ezért a fordítás megrendelése előtt javasoljuk, hogy érdeklődje meg, ott, ahol a fordítást le kell adnia.

A hiteles fordítások elvégzésére az alábbi törvényi hivatkozás biztosítja számunkra a lehetőséget:

"24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról: 6/A. § Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak."

Mi az elszámolás alapja?

Általában a lefordított szöveg alapján számoljuk ki a fordítási díjat. A szöveg karaktereit számoljuk szóközökkel együtt és ezt szorozzuk be a vonatkozó fordítási díjjal. Az elszámolás alapját a Word szövegszerkesztő statisztikája, Eszközök -> Szavak száma -> Karakterek száma szóközökkel, ill. Windows 7-ben a képernyő bal alsó sarkában a Szavak száma -> Karakterek száma szóközökkel menüpont adja.

Mi a célszöveg?

Az elkészült, vagyis lefordított szöveg.

Mi a forrásszöveg?

A fordítandó szöveg.

Hiteles, hivatalos, záradékolt fordítás?

Fordításainkat kérésre tanúsítással látjuk el. A bizonyítványok, okmányok és szerződések fordítását fordítóirodánk záradékával és bélyegzőjével látjuk el, ami igazolja, hogy a fordítást az Online Fordítóiroda készítette, és az tartalmilag megegyezik a forrásnyelvi dokumentummal. A fordítást az eredeti dokumentummal összefűzve adjuk át.

Mi a karakter?

Egy szövegszerkesztővel készült szöveg legkisebb egysége. A karakter lehet betű, vagy szám, vagy írásjel, vagy szimbólum.

Milyen módon fizethetek?

Fizethet átutalással az e-mailben megküldött számlaszámra, vagy rózsaszín csekkel.

Mi az a lektorálás és mikor van rá szükség?

A lektorálás az elkészült fordítás más fordító által történő ellenőrzése, a Megbízó külön kérésére. Ilyenkor a fordítást nyelvhelyesség és/vagy szakmai szempontból, ill. stilisztikailag ellenőrzi egy második fordító, amely által biztosítjuk azt, hogy ne kerülhessenek a szövegbe oda nem illő szakkifejezések és kijavítjuk az esetleges apróbb hibákat. Olyan esetben javasolt a lektoráltatás (amit általában anyanyelvi lektorokkal végzünk), amikor a fordításnak tökéletesnek kell lenni, pl. publikációk, nyomtatásba kerülő anyagok,stb.
A fordítás díja alap esetben nem tartalmazza a lektorálást, azt külön kell megrendelni.

Milyen formában küldik vissza a lefordított anyagot?

Tanúsítással ellátott fordítás esetén papírformában, postai úton, egyéb fordítások esetén – és amennyiben nem igényli a kinyomtatott formátumot – Word vagy (nagyobb file méret esetén) PDF dokumentumként küldjük vissza a lefordított anyagot a forrásszöveg formai alakját megtartva.

Mi a vállalási határidő?

Amikorra vállaljuk, hogy elkészítjük a fordítást. A vállalási határidőbe a megrendelés/a fordítás leadásának a napja és az átadás/számla megküldésének/postázás napja nem számít bele.
Egy munkanapra 10.000 karakter mennyiségnyi fordítást vállalunk.
A 08.00-16.00 óra között beérkezett megrendelést tudjuk aznapi megrendelésnek tekinteni, a 16.00 óra után beérkező megrendelés a következő napi dátummal kerül rögzítésre.